XVI Konferencja Szkoleniowa Polskiego Towarzystwa Alergologicznego


Dane uczestnika

UWAGA! Na te dane przed Konferencją zostaną wysłane dane dostępowe do Internetowej Strefy Uczestnika oraz powiadomienia potwierdzające tożsamość. Uważnie sprawdź je przed wysłaniem formularza.


Pamiętaj, że Twój zakres uczestnictwa może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z Ustawy Prawo farmaceutyczne.
W trakcie rejestracji na miejscu musisz przedstawić ważną legitymację studencką. Pamiętaj, że Twój zakres uczestnictwa może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z Ustawy Prawo farmaceutyczne.
Pamiętaj, że Twój zakres uczestnictwa może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z ustawy Prawo farmaceutyczne.
Posiłki w ramach wybranego pakietu
Zamówienie dodatkowych posiłków

Możesz wybrać posiłki dla osób towarzyszących lub pakiet bez kolacji rozszerzyć o wybrane kolacje. Podaj liczbę dodatkowych posiłków.

Dopłata do pakietu z noclegiem

Pakiet z noclegiem obejmuje rezerwację hotelu na 3 doby w terminie: 17-20.05.2023.

Miejsce w hotelu zostanie zablokowane na okres 7 dni od rejestracji. Jeżeli planujesz późniejszą płatność, skontaktuj się z Biurem Organizacyjnym aby przedłużyć okres bezpłatnej rezerwacji.
Miejsce w hotelu zostanie zablokowane na okres 7 dni od rejestracji. Jeżeli planujesz późniejszą płatność, skontaktuj się z Biurem Organizacyjnym aby przedłużyć okres bezpłatnej rezerwacji.
Miejsce w hotelu zostanie zablokowane na okres 7 dni od rejestracji. Jeżeli planujesz późniejszą płatność, skontaktuj się z Biurem Organizacyjnym aby przedłużyć okres bezpłatnej rezerwacji.
Dane kontaktowe osoby składającej zamówienie

Wypełnij te dane jedynie, gdy są inne niż dane uczestnika.

Zaproszenie/Rezerwacja grupowa
Jeżeli posiadasz, wprowadź kod rezerwacji lub zaproszenia
Do zapłaty
Dane dotyczące płatności
Uwaga: W przypadku zmiany decyzji i chęci otrzymania faktury VAT, prosimy o podanie właściwych danych płatnika PRZED dokonaniem płatności. Po wystawieniu paragonu bez NIP zamiana jego na fakturę może nie być możliwa.
Wybierz to pole, jeżeli całość płatności ponosi instytucja zapraszająca lub płatnik rezerwacji grupowej o podanym kodzie
Dane do faktury
Uwagi
Zgody i oświadczenia

Administratorem Państwa danych osobowych jest

AltaSoft Sp. z o.o. (dalej AltaSoft) z siedzibą ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, tel. +48 322598399/98/96, KRS: 0000558517, REGON: 361525651, NIP: 634-28-39-789

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje rejestrację i uczestnictwo w Konferencji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych przez kontakt z Biurem Obsługi Konferencji AltaSoft (adres jak wyżej) lub mailowo na adres konferencje@altasoft.pl. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść także skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. Państwa dane przetwarzane są do momentu zakończenia realizacji lub zaprzestania przez Administratora realizacji celu ich przetwarzania oraz w celach archiwizacyjnych do 6 lat od zakończenia Konferencji. Państwa dane będą przekazywane innym odbiorcom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w swoim imieniu i mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani też nie są przekazywane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowych.

AltaSoft podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.* - Pola wymagane.