Rekrutacja AltaSoft


Stanowisko, na które aplikujesz
Umowa/ zlecenie, B2B. Umowa dotyczy współpracy w ramach pojedynczej konferencji lub cyklu spotkań:
Języki obce

Wymień języki obce, które znasz w stopniu komunikatywnym (co najmniej poziom B1). Przy każdym z nich podaj w skali 1 - słabo do 5- płynnie, jak oceniasz swój poziom znajomości danego języka.

Parę informacji o sobie

Prześlij nam swoje CV lub przedstaw się nam - w kilku zdaniach opisz czym się zajmujesz, jakie są Twoje umiejętności i atuty.

Twoje oczekiwania finansowe
Podaj oczekiwaną przez Ciebie stawkę godzinową na rękę (netto)
Twoje uwagi/komentarz
Oświadczenia i zgody

Administratorem Państwa danych osobowych jest

AltaSoft Sp. z o.o. (dalej AltaSoft) z siedzibą ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, tel. +48 322598399/98/96, KRS: 0000558517, REGON: 361525651, NIP: 634-28-39-789

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje udział w rekrutacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy, żądania usunięcia, ograniczenia przetwarzania lub wniesienie sprzeciwu wobec przetwarzania danych, a także prawo do przenoszenia danych przez kontakt z Biurem Obsługi Konferencji AltaSoft (adres jak wyżej) lub mailowo na adres konferencje@altasoft.pl albo administrator@altasoft.pl. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść także skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. Państwa dane przetwarzane są do momentu zakończenia realizacji lub zaprzestania przez Administratora realizacji celu ich przetwarzania jednak nie dłużej niż przez okres 12 miesięcy od momentu złożenia aplikacji. Państwa dane będą przekazywane innym odbiorcom, którym Administrator powierzył przetwarzanie danych w swoim imieniu i mogą zostać udostępnione innym odbiorcom, o ile taki obowiązek wynikać będzie z przepisów prawa, nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji ani też nie są przekazywane poza obszar EOG ani do organizacji międzynarodowych.

AltaSoft podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


* - Pola wymagane.