Rekrutacja AltaSoft


Stanowisko, na które aplikujesz
Umowa/ zlecenie, B2B. Umowa dotyczy współpracy w ramach pojedynczej konferencji lub cyklu spotkań:
Języki obce

Wymień języki obce, które znasz w stopniu komunikatywnym (co najmniej poziom B1). Przy każdym z nich podaj w skali 1 - słabo do 5- płynnie, jak oceniasz swój poziom znajomości danego języka.

Parę informacji o sobie

Prześlij nam swoje CV lub przedstaw się nam - w kilku zdaniach opisz czym się zajmujesz, jakie są Twoje umiejętności i atuty.

Twoje oczekiwania finansowe
Podaj oczekiwaną przez Ciebie stawkę godzinową na rękę (netto)
Twoje uwagi/komentarz
Oświadczenia i zgody

Administratorem Państwa danych osobowych jest

AltaSoft AL Bojdak Sp. j (dalej AltaSoft) z siedzibą ul. Pukowca 15, 40-847 Katowice, tel. +48 322598399/98/96, KRS: 0000901596, REGON: 276859493, NIP: 6342396317

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje przesłanie formularza i rozpatrzenie aplikacji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich poprawy oraz żądania usunięcia (w tym do bycia zapomnianym) przez kontakt z Biurem Obsługi Konferencji AltaSoft (adres jak wyżej) lub mailowo na adres administrator@altasoft.plalbo konferencje@altasoft.pl. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść także skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. Państwa dane przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do momentu realizacji lub zaprzestania przez AltaSoft realizacji celu ich przetwarzania.

AltaSoft podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji, w szczególności z Rozporządzenim Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


* - Pola wymagane.