Śląska Jesień/Zima Elektrokardiologiczna 2020/2021


Pamiętaj, że Twój zakres uczestnictwa może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z ustawy "Prawo farmaceutyczne".
Pamiętaj, że Twój zakres uczestnictwa może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z ustawy "Prawo farmaceutyczne".
Pamiętaj, że Twój zakres uczestnictwa może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z ustawy "Prawo farmaceutyczne".
Pamiętaj, że Twój zakres uczestnictwa może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z ustawy "Prawo farmaceutyczne".
Pamiętaj, że Twój zakres uczestnictwa może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z ustawy "Prawo farmaceutyczne".
Pamiętaj, że Twój zakres uczestnictwa może podlegać różnego rodzaju ograniczeniom wynikającym z ustawy "Prawo farmaceutyczne".
Zanim dokonasz płatności prześlij na adres Biura Organizacyjnego skan ważnej legitymacji studenckiej.
Uwagi
Zgody i oświadczenia

Administratorem Państwa danych osobowych jest

Fundacja “Elektrokardiologia-Ochojec” z siedzibą w Katowicach przy ul. Ziołowej 45/47 lok. 9, 40-635 Katowice, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego - rejestru stowarzyszeń, innych organizacji społecznych i zawodowych, fundacji oraz samodzielnych publicznych zakładów opieki zdrowotnej pod nr KRS nr 0000296037, posiadająca nr NIP: 9542621743 i REGON: 240814449 ” - zwana dalej Administratorem

Podanie danych jest dobrowolne, aczkolwiek warunkuje rejestrację i uczestnictwo w Konferencji. Przysługuje Państwu prawo dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania oraz żądania usunięcia (w tym do bycia zapomnianym), ograniczenia przetwarzania i przeniesienia przez kontakt z Administratorem (adres jak wyżej) lub mailowo na adres fundacja@elektrokardiologia.org. Każda osoba, której dane dotyczą ma prawo wnieść także skargę do organu nadzorczego, jeżeli sądzi, że przetwarzanie danych osobowych jej dotyczące narusza obowiązujące przepisy. Państwa dane przetwarzane są do momentu cofnięcia zgody na ich przetwarzanie lub do momentu zakończenia realizacji lub zaprzestania przez Administratora realizacji celu ich przetwarzania.

Administrator podejmuje wszelkie stosowne środki bezpieczeństwa zgodne z aktualnie obowiązującymi przepisami prawa, a także powszechnie przyjętymi zasadami służącymi ochronie poufności informacji, w szczególności z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r.


* - Pola wymagane.