3 Przegląd Artystyczny Twórczości Osób Starszych


Dane wykonawcy indywidualnego / opiekuna grupy
Imię wykonawcy indywidualnego / opiekuna grupy
Nazwisko wykonawcy indywidualnego / opiekuna grupy
Telefon kontaktowy do osoby wyznaczonej do kontaktu w imieniu zespołu lub do wykonawcy indywidualnego
E-mail do osoby wyznaczonej do kontaktu lub do wykonawcy indywidualnego
pętla indukcyjna, przewodnik itp.
Dane dotyczące zespołu/występu
opisać jakie instrumenty będą używane podczas występu – czy potrzebne jest ich podłączenie, ilość mikrofonów i ich rodzaj – na statywie czy do ręki, czy podkład muzyczny na przenośnym sprzęcie – typu USB, płyta CD
Zgłoszenie osób
Maksymalna liczba osób w zespole – 20 osób.
Osoba 1
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 2
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 3
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 4
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 5
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 6
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 7
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 8
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 9
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 10
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 11
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 12
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 13
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 14
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 15
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 16
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 17
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 18
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 19
pętla indukcyjna, przewodnik
Osoba 20
pętla indukcyjna, przewodnik
Zgody
Czas przewidziany na występ każdego z wykonawców indywidualnych/zespołów to 15 minut. W celu zapewnienia równych szans zaprezentowania swego repertuaru wszystkim uczestnikom przeglądu, organizator dopuszcza możliwość przerwania występu trwającego dłużej niż wskazany limit czasowy.


* - Pola wymagane.