Logowanie

Jesteś uczestnikiem?

Otwórz maila z danymi dostępowymi otrzymanego od organizatora

* jeżeli nie możesz go znaleźć
- sprawdź także folder SPAM

Skorzystaj z przesłanego linka i przejdź na stronę logowania Twojego Wydarzenia

Zaloguj się za pomocą otrzymanych w mailu danych

Jesteś organizatorem?